வல்லினம் இதழ் ஏற்பாட்டில் 29-08-2009 அன்று நடைபெற்ற
'கலை இலக்கிய விழா' காணொளி
(This page features streaming media from youtube.com. If you are experiencing problem in viewing the content, then either your server is blocking active streaming media
or you don't have flash player installed. Get flash player from here)
 
 
  முதல் அங்கம்
ஓவிய‌ம் ம‌ற்றும் நிழ‌ல்ப‌ட‌ க‌ண்காட்சி
 
       
 
 
  ஓவியர் சந்துரு, டத்தோ சகாதேவன் மற்றும் 'ஸ்டார்' கணேசன் உரை 'ஸ்டார்' கணேசன், ரத்னவள்ளி அம்மா மற்றும் டாக்டர் மா. சண்முகசிவா உரை  
       
       
  இரண்டாம் அங்கம்
வல்லினம் ஆசிரியர் ம. நவீன் மற்றும் ஆலோசகர் டாக்டர் மா. சண்முகசிவா உரை
 
       
   
  வல்லினம் ஆசிரியர் ம. நவீன் உரை சிற்றிதழ்கள் குறித்து டாக்டர் மா. சண்முகசிவா உரை (Part 1)  
       
       
   
  சிற்றிதழ்கள் குறித்து டாக்டர் மா. சண்முகசிவா உரை (Part 2) சிற்றிதழ்கள் குறித்து டாக்டர் மா. சண்முகசிவா உரை (Part 3)  
       
     
       

வல்லினம் - கலை, இலக்கிய இதழ் | Vallinam - A Magazine For Arts And Literature
© vallinam.com.my | All Rights Reserved. 2009.  |  Designed by CVA | Best View in : Mozilla Firefox |  Best resolution : 1024 X 768